فراتیپسMBR error - فراتیپس

MBR error

رفع خطای MBR در ویندوز ۷,۸,۱۰

MBR چیست؟ رکورد راه انداز اصلی (Master Boot Record) و یا MBR نامیده می شود. مهمترین قسمت برای بوت کردن سیستم عامل ویندوز به شمار می آید که در قسمتی از حافظه ذخیره سازی داده پارتیشن بندی شده هارد دیسک قرار گرفته و وظیفه حفظ اطلاعات مربوط به پارتیشن‌ اصلی و بوت کردن سیستم عامل را بر عهده دارد. MBR در هنگام پارتیشن بندی…